اداره استثنایی
کارشناس آسیب دیده بینایی

 دفتر ثبت فرایند های یادگیری و عملکرد تحصیلی نابینا -

دفترچه ارزشيابي توصيفي نو آموزان پيش از دبستان

 راهنمای معلم اموزش حساب افزار

 ترجمه قوانین و مقررات  2017- 2014

 راهنمای معلم درس کار و فن اوری هفتم

 مجموعه علایم بریل

 راهنمای توصیفی پایه اول

راهنمای توصیفی پایه دوم

راهنمای توصیفی پایه سوم

راهنمای توصیفی پایه چهارم

راهنمای توصیفی پایه ششم


جست و جو
ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی  
 
مقالات
rss
بروشورهای کودکان چند معلولیتی
بروشورهای کودکان چند معلولیتی
آشنایی با دانش آموزان چند معلولیتی
در عالم کودکان استشنایی، کودکان چند معلولیتی خود عالمی منحصر به فرد با ویژگیهای خاص خود را دارا هستند؛ بطوری که آنان را نمی‌توان بطور مشخص در یک طبقه کاملاً مجزا با تعریفی ویژه قرار داد. چرا که آنان ممکن است ترکیبی از چند ویژگی را داشته باشند. مثلاً نابینا و ناشنواـ ناشنوا و عقب مانده ـ نابینا و عقب مانده ـ عقب مانده و فلج مغزی و ….. باشند. البته کودکان عقب مانده ذهنی شدید و عمیق معمولاً بیش از یک نوع معلولیت را دارا
دانلود
  
تست تست 1